Søgetips

Der kan søges med følgende tegn: + - & | ' '.
Altså plus, minus, og, eller samt mellemrum.

Beskrivelse

+ og & betyder OG
| og ' ' (mellemrum) betyder ELLER
- betyder IKKE

Søger man for eksempel på
kat+blomst
får man alle de billeder der indeholder BÅDE katte OG blomster

Søges der derimod på
kat blomst
får man alle de billeder der ENTEN indeholder katte ELLER blomster

Ligeledes hvis man søger på
blomst-kat
så får man alle de klip der indeholder blomster men som IKKE indeholder katte

Det anbefales desuden at søge på ord i ENTAL altså hund frem for hunde, blomst frem for blomster osv.
Den eneste undtagelse hertil er børn fremfor barn.

Hvis du kun ønsker lappålap papirklip så kryds "Søg kun i lappålap klip"-boksen af.
Hvis du kun ønsker enkelte papirlip så kryds "Søg kun i enkle klip"-boksen af.
Ønsker du begge typer klip så skal du ikke kryds nogle af boksene af (standard indstilling).

Yderligere spørgsmål bedes sendes til anja@papirgrotten.dk